Dobro došli!

Korisnički portal my.yunet.rs Vam obezbeđuje samostalno aktiviranje i podešavanje Vašeg korisničkog naloga:

  • online plaćanje platnom karticom
  • promenu xDSL paketa
  • statistiku protoka i status linka
  • promenu lozinke

Prijavite se za YunetxDSL

YunetxDSL Vam omogućava MNOGO VIŠE od brzog i stalnog internet pristupa! Više informacija o našem xDSL servisu možete pronaći ovde.

Proverite tehničke mogućnosti za dobijanje ADSL prikljucka.

  

Ulogujte se za pristup portalu

Korisničko ime *
Lozinka *

*  Da bi ste pristupili korisničkom portalu, potrebno je da se ulogujete unošenjem korisničkog imena i lozinke vašeg servisa.

YUnet International

Dubrovačka 35/III, 11000 Beograd
tel: +381 11 3305678
fax: +381 11 3282760

Info Centar

tel: 0800 300 400 (besplatan poziv)
e-mail: office@yu.net
web: www.yu.net

Tehnička podrška

08-20h, subotom 09-15h
tel: 0700 300 400, +381 11 2023636
e-mail: support@yu.net